นโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมENVIRONMENTAL PROTECTION

การประกาศความรับผิดชอบด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นบริษัทที่จำเป็นสำหรับสังคม
ในขณะที่เราสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก เรามีส่วนร่วมกับลูกค้าเพื่อสังคมของเรา
① เราเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า
② ข้อเสนอของเราคิดมาเพื่อส่งเสริมกิจการของลูกค้า
③ เราจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่ทันสมัยของลูกค้า
④ ส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรที่เกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการของเสียอันตราย น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ
⑤ ดำเนินกิจการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดของลูกค้า
⑥ มุ่งมั่นพัฒนาทักษะของพนักงานและกำหนดป้าหมายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมประจำปีทุกปี

ยึดหลักการปฏิบัติด้านบนอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

เรามุ่งเน้นในคุณภาพ Quality ASSURANCE

การประกาศความรับผิดชอบด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นบริษั ทที่เป็นที่ต้องการของสังคม ในขณะที่เราสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกเร

TOP