การอโนไดซ์

ไลน์ผลิตการชุบอโนไดซ์ ANODIZING LINE FOR ALUMI

ไลน์ผลิตการชุบอโนไดซ์

ไลน์ผลิตการชุบอโนไดซ์
เราติดตั ้งไลน์การชุบอโนไดซ์สําาหรั บอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปโดยเฉพาะแล้ว
โลหะผสมอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปโดยเฉพาะ ADC12 เป็นวัสดุที่ทําาให้เกิดฟิล์มอโนไดซ์ที่สวยงามได้ยาก
เนื่องจากมีส่วนผสมของซิลิกอน
แต่ด้วยวิธีการของเรา เราสามารถรั บประกันคุณภาพที่ดีได้ ก่อนอื่น กรุณาสอบถามเร。

ติดต่อสอบถาม

สำนักงาน

038-447-557

038-447-558

038-447-566

 

ดิดต่อเราโดยตรง

089-938-8207     Pavinee(Ms.)

TOP