ปรัชญาของเรา PHILOSOPHY

เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนอนาคต

Cutting edge technology for the future of tomorrow.
เราจะยังคงนำเสนอเทคโนโลยีการรักษาพื้นผิวที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ผู้คนทั่วโลก ได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย และจะยังคงเป็นบริษัทชั้นนำในด้านเทคโนโลยีของโลกต่อไป เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยขับเคลื่อนอนาคต

ปรัชญาของเรา

เราบรรลุความต้องการของลูกค้า ไปพร้อมๆกับการพัฒนาบริษัทและเน้นให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข เพื่อเป็นบริษัทที่เป็นที่ต้องการสำหรับสังคมต่อไป การดำเนินงานด้วยจิตวิญญาณสามข้อ「ล้ำสมัย ท้าทาย แบบฉบับญี่ปุ่น」คือรูปแบบบริษัทในอุดมคติของเรา เราเริ่มจากการสร้างคุณค่าในองค์กรของเราก่อน จากนั้นเราจึงสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ผู้ร่วมผลิต และสังคมให้ดีขึ้นอย่างถาวร (แนวคิดผลดีต่อทุกฝ่าย)

1. คุณค่าต่อไทยซิลเวค

เราจะยังคงนำเสนอเทคโนโลยีการรักษาพื้นผิวเพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้ใช้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

2. คุณค่าต่อลูกค้า

เราให้ความสำคัญกับการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่าสิ่งใด เราเสนอแผน QCD และให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม

3. คุณค่าต่อสังคม

เราจะยังคงมอบ “โอกาสและสถานที่” ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะมืออาชีพ ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เต็มไปด้วยพลังและจินตนาการ

4. คุณค่าต่อผู้ร่วมผลิต

เราจะรักษาสถานะการส่งมอบคำสั่งซื้อที่ต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น เพื่อการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนและเติบโตไปด้วยกัน โดยการสร้างความไว้วางใจ “ความสัมพันธ์จากการวมมือที่ดี

5. คุณค่าต่อสังคม

เราจะสร้างสรรค์งานที่ได้รับเลือกจากลูกค้าทั่วโลก และเป็นผู้บุกเบิกตลาดด้วยความภาคภูมิใจของคนญี่ปุ่น

ติดต่อสอบถาม

สำนักงาน

038-447-557

038-447-558

038-447-566

 

ดิดต่อเราโดยตรง

089-938-8207     Pavinee(Ms.)

TOP