การปรับปรุงพื้นผิวด้วยปฏิกิริยาทางเคมี CHEMICAL CONVERSION

การปรับปรุงพื้นผิวด้วยปฏิกิริยาทางเคมี

การปรั บปรุงโดยปฏิกิริยาทางเคมีด้วยโครเมียมไตรวาเลนต์
เป็นการปรั บปรุงพื้นผิวที่รองรั บกฎของ RoHS มีข้อดีคือการยึดเกาะและฟิล์มเคลือบที่ได้ จะมีความต้านทาน
การกัดกร่อนที่ดี
การปรั บปรุงพื้นผิวด้วยปฏิกิริยาทางเคมีคือ
การปรั บปรุงพื้นผิวด้วยปฏิกิริยาทางเคมีคือ มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงเนื่องจากเทคโนโลยีการวางฟิล์ม
ป้ องกันสนิมสูงบนอะลูมิเนียมโดยปฏิกิริยาเคมี และมักใช้เป็นการชุบฐานเพื่อปรั บปรุงการยึดเกาะของฟิล์ม
เคลือบและความต้านทานการกัดกร่อนของฟิล์มเคลือบ
ที่ไทยซิลเวค การปรั บปรุงพื้นผิวด้วยการเปลี่ยนสภาพทางเคมีด้วยโครเมียมไตรวาเลนต์สามารถเลือกได้จากสอง
ประเภท ได้แก่ การบําาบัด ALT610 และการบําาบัดด้วย Certech 650 และสามารถนําาไปใช้กับสารเคมี
หลายประเภทตามที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ระบุ
การปรั บปรุงพื้นผิววัสดุอลูมิเนียมด้วยปฏิกิริยาทางเคมีทั ้งหมดสําาหรับวัสดุอลูมิเนียมเป็นการปรับปรุงด้วยการ
เปลี่ยนสภาพทางเคมีของโครเมียมไตรวาเลนท์ซึ่งเป็นไปตามข้อกําาหนดของ RoHS ที่ปราศจากโครเมียมโดย
สมบูรณ์

วัตถุประสงค์ของการปรั บปรุงพื้นผิวด้วยปฏิกิริยาทางเคมี

 1. การทดสอบประสิทธิภาพความต้านทานการกัดกร่อน: การทดสอบโดยการพ่นสเปรย์เกลือลงบนวัสดุ ADC12
  ด้วยเวลา 72 ชั่วโมง (กฎของ JIS No.9.8)
  การทดสอบโดยการพ่นสเปรย์เกลือลงบนวัสดุ A1050 ด้วยเวลา 336 ชั่วโมง (กฎของ JIS No.10)
 2. การปรั บปรุงการยึดเกาะด้วยแม่พิมพ์ยาง การทาสีและการใช้กาว

วัสดุที่สามารถใช้กับกระบวนการทางเคมีได้

 1. อลูมิเนียมต่างๆ
 2. ตะกั่วหล่อขี้นรูปแบบ Die cast

ข้อเสนอของไทยซิลเวค

 1. การลดต้นทุน :ต้านทานการกัดกร่อนสูงในราคาที่ตํา่า
 2. การแก้ปั ญหา: เราสามารถปรั บปรุงข้อด้อยของการยึดเกาะที่ไม่ดีระหว่างผิววัสดุอะลูมิเนียมและฟิล์มสี
 3. ไม่ทําาให้ขนาดของชิ้นงานเปลี่ยนแปลง
 4. ต่างจากอะลูมิเนียมตรงที่สามารถนําากระแสไฟฟ้ าเพราะไม่มีฟิล์มทู่

การปรั บปรุงพื้นผิวด้วยปฏิกิริยาทางเคมีที่ไทยซิลเวคดูแล

 • การปรั บปรุงพื้นผิวอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปแบบ Die cast ด้วยปฏิกิริยาทางเคมีด้วยโครเมียมไตรวาเลนต์
 • การปรั บปรุงพื้นผิวโลหะผสมอะลูมิเนียมดัดด้วยปฏิกิริยาทางเคมีด้วยโครเมียมไตรวาเลนต์

ติดต่อสอบถาม

สำนักงาน

038-447-557

038-447-558

038-447-566

 

ดิดต่อเราโดยตรง

089-938-8207     Pavinee(Ms.)

TOP