การอโนไดซ์ ANODIZING

อโนไดซ์คือ

เป็นการรั กษาพื้นผิวที่สร้างฟิล์มออกไซด์บนพื้นผิวอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน นอกจากนี้ยัง
สามารถเพิ่มความแข็งให้แก่พื้นผิวชิ้นงานที่ทําาจากอะลูมิเนียมซึ่งมีคุณสมบัติเป็นโลหะอ่อนแต่เดิม ทั ้งยังสามารถ
ย้อมสีได้ในขั ้นตอนเดียวกัน เป็นการปรั บปรุงพื้นผิวที่ให้ทั ้งความต้านทานการกัดกร่อนและการตกแต่ง

ประเภทของการปรั บปรุงพื้นผิวโดยการอโนไดซ์ที่ไทยซิลเวครองรั บ

  • การชุบอโนไดซ์ขาว
  • การชุบอโนไดซ์ขาวแบบเงาวาว
  • การชุบอโนไดซ์ขาวแบบด้าน
  • การชุบอโนไดซ์ดําา
  • การชุบอโนไดซ์ดําาแบบเงาวาว
  • การชุบอโนไดซ์ดําาแบบด้าน
  • อลูมิเนียมสีดำด้าน
  • การชุบอโนไดซ์สี
  • การชุบอโนไดซ์บนชิ้นงานอลูมิเนียมจากการหล่อฉีดแบบ Die cast (ADC12)
  • การชุบอโนไดซ์แบบ HiC
  • การชุบอโนไดซ์สีบนชิ้นงานหล่ออลูมิเนียม Die cast ประเภท (ADC5,6)
  • การชุบอโนไดซ์แบบแข็ง
  • การชุบอโนไดซ์แบบแข็งและเพิ่มสี
  • การชุบอโนไดซ์แบบ AST

ติดต่อสอบถาม

สำนักงาน

038-447-557

038-447-558

038-447-566

 

ดิดต่อเราโดยตรง

089-938-8207     Pavinee(Ms.)

TOP