คำกล่าวทักทายจากประธานบริษัท GREETING

คำกล่าวทักทายจากประธานบริษัท

กระผม โอโนะ ทาคาชิ CEO รุ่นที่สาม รับหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ณ โอกาศนี้ กระผมขออนุญาติกล่าวคำทักทาย อย่างที่ทุกท่านทราบ ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับสถาณการณ์ที่ไม่แน่นอนหรือที่เรียกว่า VUCA ทั้งยังมีการแพร่ระบาดของ ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2563 ความจริงแล้ว กระผมรู้สึกกังวลอย่างมาก ว่าการรับช่วงต่อนี้จะทำได้ดีหรือไม่ การขับเคลื่อนบริษัทที่สามารถผ่านช่วงเวลายากลำบากมาหลายต่อหลายครั้งโดยผู้บริหารรุ่นก่อน ไม่ว่าจะอยู่ในสถาณการณ์ใดก็ตาม การตัดสินใจใดๆในฐานะผู้บริหารค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากลำบากและยากที่จะหยั่งถึง เฉกเช่นหนึ่งในคำขวัญการก่อตั้งของบริษัทของเรา “ความล้ำสมัย ความท้าทาย แบบฉบับญี่ปุ่น” ซึ่งกระผมเองก็อยากมีส่วนร่วมผลักดันต่อไปด้วยจิตวิญญาณที่มี ขอขอบคุณการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาจนถึงตอนนี้ และขอบคุณการผู้อุปถัมภ์อย่างต่อเนื่องจากนี้ไป พร้อมกับการกล่าวทักทายมา ณ โอกาศนี้
ในปี 2565 นี้บริษัทแม่ของเรา ซิลเวค (ญี่ปุ่น) จะครบรอบ 60 ปีและสำหรับสาขาต่างประเทศบริษัทไทยซิลเวคก็จะครบรอบ 11 ปี จากเทคโนโลยีการชุปมาจนถึงการอโนไดซ์ การปรับปรุงพื้นผิวด้วยปฏิกิริยาทางเคมีและการรักษาพื้นผิวแบบอื่นๆ เราศึกษาเทคโนโลยีเหล่านี้รวมทั้งประสบการณ์การฝึกฝนที่ได้จากการดูแลลูกค้ามาอย่างยาวนานจนเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ถ้าเปรียบกับมนุษย์ก็เท่ากับการมีอายุครบ 60 ปี จริงอยู่ที่กระผมภูมิใจกับตัวเลขนี้ มันไม่ใช่ตัวเลขที่มากหรือน้อยเกินไป จากข้อมูลแล้ว ในปี 2563 มีบริษัทที่ครบรอบ 60 ปีจำนวน 15,922 บริษัท มี 1,176 บริษัท ที่ครบรอบ 100 ปี และ 13 บริษัท ที่ครบรอบ 200 ปี ในขณะที่มีบริษัทที่ฉลองครบรอบ 50 ขึ้นไปอยู่ราวๆ 65,000 บริษัท ดังนั้นผมจึงคิดว่าบริษัทของเราอยู่กำลังอยู่ในจุดที่กำลังพอดี การดำเนินการต่อเนื่องมาถึงตอนนี้นับว่าวิเศษมาก แต่ความยาวนานนั้นไม่สำคัญเท่าความมีคุณภาพ เทียบกับมนุษย์แล้วคือการมีสุขภาพดี การที่จะเป็นองค์กรที่ยั่งยืนนั้น บริษัทที่มีสุขภาพดีจะอยู่รอด แต่ถ้าหากไม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นอันดับต้นๆ แล้ว บริษัทไม่อาจยั่งยืน ด้วยเหตุนี้แล้วการร่วมมือกับพนักงานทุกคน เรียนรู้เพื่อเจริญเติบโตผ่านกิจกรรมไคเซ็น*ทุกๆวัน เป็นต้น คือหัวใจของความท้าทายเหนือกว่าสิ่งอื่น
*ไคเซ็นคือกิจกรรมทบทวนประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของสถานที่ผลิตของโรงงาน โดดเด่นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าคนงานในภาคสนามมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหา ด้วยการแบ่งปันภูมิปัญญา ทั้งนี้มีความหมายแตกต่างจาก “การปรับปรุง” ที่หมายถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง

กรรมการบริหาร บริษัทไทยซิลเวค นายโอโนะ ทาคาชิ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงาน

038-447-557

038-447-558

038-447-566

 

ดิดต่อเราโดยตรง

089-938-8207     Pavinee(Ms.)

TOP