รายการการชุบ

การชุบทองแดง นิกเกิล และโครเมียม COPPER・NICKEL・CHROME PLATING

การชุบทองแดง นิกเกิล และโครเมียม

การชุบทองแดง: จะให้การนําาไฟฟ้ าที่ดีเยี่ยม ทั ้งยังนําาความร้อน คุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรีย คุณสมบัติ
การป้ องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ฯลฯ และใช้เป็นฐานชุบสําาหรั บการชุบต่างๆ เป็นการชุบที่ขาดไม่ได้สําาหรั บอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
การชุบนิกเกิล: เป็นการชุบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการชุบเนื่องจากทนต่อการเกิดสนิมและทน
ต่อการกัดกร่อนได้ดี
การชุบโครเมียม: โครเมียมเป็นฟิล์มชุบที่ดีเยี่ยมซึ่งมีความต้านทานการกัดกร่อนสูง มีความแข็งและทนต่อการ
สึกหรอ และทนต่อการเปลี่ยนสี

ขนาดของชิ้นงานที่สามารถชุบการชุบทองแดง นิกเกิล และโครเมียมได้

ขนาดที่รองรั บ W400×D300×H800
วัสดุที่รองรับ อลูมิเนียม(A1000~A6000、ADC、AC)ทองเหลือง Cu SUS ZDC Fe และอื่นๆ
การชุบ ทองแดง นิกเกิล (เดี่ยว คู่) โครเมียม
การเตรียมพื้นผิว ・การขัดบัฟเฟอร์ การขัดด้วยวีธีบาเรล วีธี Shot Blast และวิธีอื่นๆ

・การขัดเงาด้วยสารเคมี

วิธีการ แบบจิก(Cu Ni Cr3) แบบบาเรล(Cu Ni)

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงาน

038-447-557

038-447-558

038-447-566

 

ดิดต่อเราโดยตรง

089-938-8207     Pavinee(Ms.)

TOP