การปรับปรุงพื้นผิวแบบอื่นๆ OTHER

ไทยซิลเวค เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เรายังสามารถดูแลการรักษาพื้นผิวอื่นๆ (การขัด
เงาและการตกแต่งแบบซาติน)

การบริการที่ไทยซิลเวครองรับ

  • การขัดบัฟเฟอร์
  • การขัดทางเคมี
  • การขัดบัฟเฟอร์แบบบาเรล

การขัดบัฟเฟอร์คื

  • การขัดด้วยวิธี Shot Blast
  • การขัดด้วยวิธี Sand Blast

ติดต่อสอบถาม

สำนักงาน

038-447-557

038-447-558

038-447-566

 

ดิดต่อเราโดยตรง

089-938-8207     Pavinee(Ms.)

TOP