การอโนไดซ์

ตารางปรับอลูมิเนียมตามวัสดุ ANODIZING ADAPTABILITY

ประเภทของการอโนไดซ์โดยแยกตามวัสดุ

ซิลเวคได้ศึกษาการชุบผิวอะลูมิเนียมมาหลายปี เราสามารถแนะน้ำาการปรับสภาพพื้นผิวที่เหมาะสมได้

  สัญลักษณ์( ◎:ดีที่สุด  ◯:ดี  □:พอใช้  ▼:ด้อยกว่า ×:ไม่เหมาะสม )

ชื่อโลหะ ป้องกัน ระบายสี ความ ควา
โลหะผสม
อะลูมิเนียม
แบบอ่อน
1050
1070
1085
1100
2011 ×
2014 ×
2017 ×
2024 ×
3003
3004
4043 ×
5N01
5052
5056
5083
6061
6063
7075 ×
7N01 ×
โลหะผสม
อะลูมิเนียม
หล่อขึ้นรูป
AC 1 B ×
AC 2 A × ×
AC  2  B ×
AC 3 A × ×
AC 4 B × ×
AC 4 C ×
AC 4 D ×
AC 5 A ×
AC 7 A
AC 8 A × ×
AC 8 B × ×
AC 9 A × ×
โลหะผสม
อะลูมิเนียม
หล่อขึ้นรูป
แบบ Diecast
ADC   1 × ×
ADC   3 × ×
ADC   5
ADC   6
ADC 10 ×
ADC 12 ×

ติดต่อสอบถาม

สำนักงาน

038-447-557

038-447-558

038-447-566

 

ดิดต่อเราโดยตรง

089-938-8207     Pavinee(Ms.)

TOP